Avloppsvattensystem - F:ma Håkan Cederström, Nykarleby

Avloppsvattensystem

När det gäller avloppsvattensystem litar vi på Uponors produkter. Vi installerar fastighetsvisa avloppsvattensystem inom kommunalteknik till småhus och fritidsbostäder.

 • Avloppsrör
 • Minireningsverk
 • Infiltrering
 • Separata avlopp
 • Slutna tankar
 • Bastu- och stugbrunnar
Kontakt oss

Installation av avloppsvattensystem

Till installationsarbetet hör:

 • Planering
 • Schaktning
 • Leverans av material och tillbehör
 • Elarbeten
 • Slutgranskning och ibruktagning
 • Instruktion

Avloppsvattensystemen planeras och byggs enligt gällande förordning. Vi beaktar alltid lokala bestämmelser gällande planering och miljö.

Ring så berättar vi mera!

Jätevesijärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan asetuksen vaatimuksen mukaan. Huomioimme paikalliset kaava- ja ympäristömääräykset.