Skip to main content

Du kan påverka dina värmekostnader

Värme

Det finns många olika alternativ för uppvärmning av fastighet. Vårt VVS-företag planerar, säljer och installerar de nyaste uppvärmningsteknikerna och uppdaterar gamla.

 • Oljevärme
 • Flis- och vedeldning
 • Fjärrvärme
 • Värmepumpar

Vi hjälper dig att välja den rätta värmelösningen. Vi planerar och installerar värmesystem till alla typer och storlekar av fastigheter.

Ring oss, om du vill ha en avgiftsfri kartläggning!

NIBE värmepumparBergsvärmepumpar

Uponor hjälper vid renovering av värmesystem

Renovering av värmesystem med Uponors produkter sker lätt och behändigt.

Renoveringen kan infatta följande:

 • Värmerör
 • Batteritermostat
 • Batterier
 • Golvvärme

Så här enkelt är det

 • Efter att du kontaktat oss kommer vi överens om en avgiftsfri kartläggning
 • Vi ger en noggrann och specificerad offert
 • Efter att du godkänt offerten får du ett skriftligt avtal
 • Installationen sker enligt överenskommelse
 • Efter renoveringen går vi igenom det gjorda arbetet och du får noggranna instruktioner

Uppvärmning från svämkanaler i grishus

Ur svämkanalerna kan värmen återanvändas och på samma gång reduceras ammoniak som bildas i svämkanalerna.

Värmeenergin som finns svämkanalerna i grishus kan användas i bergsvärmepumpar. Med denna teknik behövs inte dyra energibrunnar borras utan värmeenergin som finns i svämkanalerna ersätter borrhål. Anskaffningsvärdet på bergsvärmeanläggningen reduceras kraftigt.

Vi hjälper gärna till med planering, anskaffning och installation.

Kontak oss

Vattenburen
golvvärme

Golvvärme enkelt med Uponors produkter!

Golvvärmen är enkel att installera såväl i nybyggen som i renoveringsobjekt. Den nyaste tekniken inom golvvärme hittar du i Uponorin Smatrix säätöjärjestelmistä. Möjliggör inbesparningar i värmekostnader.

Golvvärme avger behaglig och jämn värme

Med golvvärme minskar känslan av drag, eftersom värmen stiger uppåt. Den jämna temperaturen i hela rummet gör att golvvärme blivit så populär.

Installation av golvvärme

Vattenburen golvvärme lämpar sig för trä-, parkett-, laminat- och klinkergolv och fungerar med alla olika värmekällor. Man kan också byta värmekälla. Som värmekälla fungerar solenergi, ackumulerad elvärme, flis- och vedeldning och oljevärme. Man kan också byta värmekälla.

Reglersystem för golvvärme

Smarta reglersystem för golvvärme tar in tekniken i ditt hus! Mångsidiga funktioner och den nyaste tekniken ger inbesparingar i värmekostnader. Energieffektiviteten kan förbättras genom att uppdatera det gamla reglersystemet till ett nytt.

Hur bildas priset på golvärme?

Priset på vattenburen golvärme består av

 • Fördelare
 • Golvvärmerör
 • Reglersystem

Storleken på byggnaden, användning, modell samt rumsplacering inverkar också på priset.

Kontakta oss om kalkyl och vi uppdaterar ditt värmesystem!

NIBE värmepumpar i mer än 30 år

I och med att värmepumpar blivit allt vanligare och tekniken har utvecklats finns det nu ett stort utbud på marknaden.

Jordvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar, luftvärmepumpar och värmepumpar för större fastigheter.

Värmepumpen fungerar såväl i nya som gamla hus.

Vi säljer och installerar Nibes värmepumpar till alla typer och storlekar av fastigheter.

Ota yhteyttä!
Pikayhteydenottopyyntö