Skip to main content

Avloppsvattensystem - F:ma Håkan Cederström, Nykarleby

Avloppsvattensystem

När det gäller avloppsvattensystem litar vi på Uponors produkter. Vi installerar fastighetsvisa avloppsvattensystem inom kommunalteknik till småhus och fritidsbostäder.

 • Avloppsrör
 • Minireningsverk
 • Infiltrering
 • Separata avlopp
 • Slutna tankar
 • Bastu- och stugbrunnar
Kontakt oss

Installation av avloppsvattensystem

Till installationsarbetet hör:

 • Planering
 • Grävning
 • Leverans av material och tillbehör
 • Elarbeten
 • Slutgranskning och ibruktagning
 • Instruktion

Avloppsvattensystemen planeras och byggs enligt gällande förordning. Vi beaktar alltid lokala bestämmelser gällande planering och miljö.

Ring så berättar vi mera!

Ota yhteyttä!
Pikayhteydenottopyyntö